Systém MAR-VAN je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví. Jakékoli kopírování, napodobování či zásah do práv vlastníka může být řešeno prostřednictvím ochrany soukromoprávní cestou, anebo kvalifikováno jako trestný čin podle § 269 trestního zákoníku.

Konstrukční latě MAR-VAN 18 mm

Konstrukční latě z vodě odolné překližky pro stavbu obytných vozů.

Do 4 dnů
Kód: MAR 115
Značka: MAR-VAN
259 Kč 214,05 Kč bez DPH
Kategorie: NOSNÉ KONSTRUKCE
Hmotnost: 1.1 kg
posádka
Bezpečí pro posádku
posouváme na novou úroveň
technologie
Inspirováno trupem letounů
pro maximální pevnost

Konstrukční latě z voděodolné březové překližky o tloušťce 18 mm, šířce 40 mm a délce 2500 mm.

Latě jsou tvarově stálé a snadno obrobitelné. Hodí se především pro výrobu nábytkových konstrukcí, podlahových roštů nebo jako přechodový můstek mezi karoserií a nábytkem. Při kotvení doporučujeme použít lepicí tmel CARBOND 940FC. Dobré provázání jednotlivých vrstev latě zajistíte pomocí nýtů s velkou hlavou a průměrem 4,8 mm (nýtování platí pro stěny a stropy). Doporučujeme nýtovat minimálně každých 20cm, vždy po dvou v řadě. Ideální volbou jsou ocelové nýty, které mají násobně vyšší pevnost v tahu a střihu oproti nýtům hliníkovým. Dále je možné latě kotvit na nýty maticové, rovněž z oceli.

V případě využití pro výrobu podlahového roštu nejprve zkontrolujte křivost podlahy vozu (odchylky z výroby). Pro vytvoření absolutní roviny je vhodné tyto odchylky kompenzovat podložením daného úseku pomocí kousku překližky ve vyhovující tloušťce nebo naopak lať zbrousit.  

Vlastnosti:

  • tvarová stálost
  • odolnost proti vibracím
  • voděodolnost
  • pevnost
  • skvělý přechodový můstek
Zpět do obchodu